KANDUNGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

CIRI-CIRI KERAJAAN MALAYSIA SEPERTI DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Malaysia mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan (Terdiri daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri)
Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Parlimen bercorak Westminster
Di parlimen terdapat dwidewan
a. Dewan Rakyat
b. Dewan Negara
Malaysia mengutamakan ketertinggian perlembagaan.

Perlembagaan Persekutuan terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 Perkara seperti dalam jadual berikut;
BAHAGIAN BUTIR-BUTIR PERKARA
1 Negeri-negeri, Agama, dan Undang-undang Persekutuan 1-4
2 Kebebasan Asasi 5-13
3 Kewarganegaraan 14-31
4 Persekutuan 32-69
5 Negeri-negeri 70-72
6 Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri 73-95E
7 Peruntukan-peruntukan Kewangan 96-112E
8 Pilihan Raya 121-131A
9 Kehakiman 121-131A
10 Perkhidmatan Awam 142-148
11 Kuasa-kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa-Kuasa Darurat 149-151
12 Am dan Pelbagai 152-160
12A Perlindungan Tambahan bagi Negeri-negeri Sabah dan Sarawak 161-161H
13 Peruntukan Sementara dan Peralihan 162-180
14 Perkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dan Sebagainya 181
15 Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja 182-183
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

MENDAULATKAN MARTABAT BANGSA

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.

%d bloggers like this: