Sejarah merubah atau terubah – 2


Tahun 750 – 1250 M adalah juga digelar zaman Kegemilangan Islam (Islamic Golden Age) kerana dizaman ini, penerokaan didalam segala bidang pengetahuan dimulai samaada dari para-para ulama, para-para ahli fikir, ahli sains, jurutera-jurutera, jurubina-jurubina, para-para seniman atau sastrawan dan lain-lain yang mana kesannya membawa perubahan seterusnya kepada seluruh alam diwaktu itu mahupun sehingga kehari ini.

Walaupun dizaman ini, terjadi juga beberapa siri peperangan seperti peperangan dengan pengikut Syiah dan juga peperangan dengan pengikut Nasrani seperti peperangan Salib yang pertama (1095-1099 M), kedua (1147-1149 M), ketiga (1189-1192 M), keempat (1202-1204) dan seterusnya, namun begitu, dizaman ini lebih ditumpukan kepada pengetahuan dan penerokaan didalam setiap bidang atau perkara-perkara yang baru. Hatta diwaktu peperangan Salib, banyaknya ilmu-ilmu dalam bidang tertentu dari daerah Islam dibawa masuk keEropa.

Contohnya dalam bidang astronomi, al-Fazari seorang astronom Islam yang pertama menyusun astrolobe, al-Farghani (diEropa dikenali sebagai Al-Faragnus), menulis ringkasan ilmu astronomi yang kemudiannya diterjemah kedalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes. Dalam bidang optikal, Abu Ali al-Hassan ibn al-Haitsami (diEropa dikenali sebagai Alhazen), didalam bidang kimia, Jabir ibn Hayyan, didalam bidang matematik, Muhamad ibn Musa al-khawarizmi (yang mencipta ilmu algebra), didalam bidang sejarah dan geografi, al-Masudi yang menghasilkan karya Muuruj al-Zahab wa Ma’aadzin al-Jawahir.

Didalam bidang kedoktoran, nama ar-Razi dan Ibnu Sina (dikenali Eropa sebagai Avicenna) adalah cukup terkenal. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membezakan antara penyakit cacar dengan measles dan merupakan mereka yang pertama menyusun buku mengenai kedoktoran. Sesudahnya, Ibn Sina yang juga seorang ahli falsafah, berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Diantara karyanya adalah al-Qoonuun fi al-Thibb yang merupakan ensiklopedi kedoktoran paling besar dalam sejarah.

Zaman ini juga, pengawalan keatas pencemaran alam telah dimulai seperti apa yang didapati tulisan-tulisan al-Kindi, al-Razi, Ibn al-Jazzar, al-Tamimi, Ibn Sina, Ali ibn Ridwan, Abdul Latif dan Ibn al-Nafis yang mana mereka memperkatakan tentang pencemaran air, pencemaran udara, tanah, sistem pembuangan atau perkumuhan sampah-sarap dan seterusnya. Ini kerana terutamanya diwaktu itu, telah terbina kota-kota raya lalu diperlukan suatu sistem seperti sistem pengaliran air dan serta perkumuhannya.

Sebegitu juga dengan senibina-senibina berbentuk ciri Islamik berkembang dengan pesat terutama kerana pembangunan-pembangunan kota-kota raya samaada yang dibawah kerajaan Abbasiyah mahupun diAndalusia. Yang mana pembinaan kotanya bukan sahaja disudut pembinaan bangunan-bangunan tetapi diatur secara sistematik dengan jalan-jalan raya, lampu-lampu yang menerangi kota dimalam hari, sistem pengaliran, pusat-pusat aktiviti ekonomi berserta dengan segala kemudahan-kemudahan awam termasuk masjid-masjid dan hospital-hospital.

Dalam zaman Kekerajaan Abbasiyah jugalah yang merubah sejarah kepada penguasaan bangsa Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab berkembang contohnya bangsa Turki membina Kekerajaan Seljuk dan seterusnya kepada Kesultanan Utsmaniyah (1299–1923) yang mana merupakan salah suatu kuasa terbesar sebelum dikalahkan dalam perang dunia pertama.

Zaman Kerajaan Abbasiyah juga merupakan zaman peningkatan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi dan kota Basrah merupakan pelabuhan utama antara Timur dan Barat. Kemuncak Kerajaan Abbasiyah adalah dizaman Khalifah Harun ar-Rasyid rah. (786-809 M) dan puteranya Khalifah al-Maimun (813-833 M). Kekayaan yang didapati, dimanfaatkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid untuk sekelian rakyat seperti untuk keperluan sosial, pendidikan samaada dalam bidang agama dan juga duniawi, mendirikan hospital-hospital, mempertinggikan kebudayaan serta kesusasteraan dan seterusnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: